sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basisonderwijs

De CED-Groep ondersteunt en adviseert scholen op de ‘dagelijkse’ werkvloer, op schoolbrede ontwikkelingen, en op het gebied van organisatie en beleid. Samen met u bouwen we een leeromgeving waarin leerlingen zich prima kunnen ontwikkelen. Onze medewerkers weten hoe de onderwijspraktijk werkt. En zijn altijd professioneel, inspirerend en betrokken.

 • Opbrengstgericht werken in 4D

  Opbrengstgericht werken in 4D maakt lesgeven behapbaar! In onze cursussen leert u werken volgens deze aanpak, die is gebaseerd op vier pijlers: data, duiden, doelen, doen.

  Lees meer

  Breinsleutels

  Leer 'breinbewust lesgeven' met Breinsleutels! Maak kennis met het aanbod van de CED-Groep.

  Lees meer
 • Aanmeldformulier leerlingzorg

  Hebt u als ouder/school vragen over de ontwikkeling en capaciteiten van  uw kind? Vraag een onderzoek aan. Digitaal aanmelden kan op onze speciale website.

  Lees meer

  De Vreedzame School

  De Vreedzame School is een  programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

  Lees meer
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599